PETROLEJA ŠTULIĆ (HR)

Dvije sasvim obične djevojke sa sasvim neobičnim nogama! Svojom nogastičnošću izazivaju ravnotežu na svakom koraku, izvode akrobacije na svakom podu, zabavljaju sve prisutne u svakoj prilici. Kod njih jednostavno postaje komplicirano, poznato postaje nepoznato, a obično postaje neobično. Možda ih sretnete kao djevojke u visokoj šetnji, a možda kao neobična bića u niskoj formaciji…

Izvođači: Petra Kožljan i Lea Ovčarić